Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Služba spašavanja života na vodi

Republika Hrvatska prirodno je bogata površinskim vodama. Uz Jadransko more, RH posjeduje i značajan broj kopnenih voda, uz koje živi veliki dio ukupne populacije. Navedene vodene površine intenzivno se koriste u gospodarske, turističke i rekreativne svrhe.
Da bi se smanjio broj nesreća povezanih s vodom, a pogotovo broj utapanja, potrebno je uspostaviti nacionalni sustav prevencije utapanja i sprečavanja nezgoda povezanih s vodom.

Početkom 1996. godine Hrvatski Crveni križ postao je punopravni član Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi (International Life Saving Federation – ILS). Nakon primitka u članstvo, Hrvatski Crveni križ započeo je s ustrojem Službe spašavanja života na vodi u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski Crveni križ na temelju javne ovlasti (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/2010) «vodi Službu spašavanja života na vodi na temelju međunarodno priznatih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca. Donosi pravila i standarde spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima».

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donio je Pravilnik Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa. Pravilnik sadrži «Pravila i standarde rada spasilačkih postaja» i «Pravila procjene rizika na kupalištu».

Služba spašavanja života na vodi provodi sljedeće zadaće:

•osposobljava spasioce, instruktore i voditelje spasilačkih postaja,
•provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca,
•vodi bazu podataka osposobljenih spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja,
•provodi postupak procjene rizika na kupalištima,
•provodi aktivnosti vezane za prevenciju nesreća na vodi,
•organizira spasilačka natjecanja,
•koordinira rad spasilačkih klubova,
•djeluje u izvanrednim situacijama.
Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa sustavnim osposobljavanjem spasilaca direktno sudjeluje u obrazovanju turističkih djelatnika, te na taj način pridonosi imidžu Hrvatske kao sigurnog odredišta za odmor.

Do 2012. godine održano je 137 tečajeva za osposobljavanje spasilaca na kojima je osposobljeno ukupno 1.586 spasilaca. Svake godine preko 400 osposobljenih spasilaca nadzire 150 plaža/kupališta diljem Hrvatske.

 

Ako želite postat spasilac, slobodno se javite za sve informacije u  Gradskog društva Crvenog križa Vodice.

U našoj županiji tečajevi osposobljavanja se provode na bazenu Crnica u Šibeniku.

 

 

U sklopu Službe spašavanja života na vodi HCK provodi programe osposobljavanja za spasilace.
Programi osposobljavanja obuhvaćaju sljedeće tečajeve:

 • tečaj za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama
 • tečaj obnove uvjerenja o osposobljenosti spasilaca
 • tečaj za osposobljavanje voditelja spasilačke postaje

Tečaj osposobljavanja spasilaca na otvorenim vodama

Tečaju za osposobljavanje mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • minimalno 18 godina
 • minimalno srednja stručna sprema ili upisan završni razred srednje škole
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od liječnika opće prakse
 • isplivati 400 metara za manje od 8 minuta – testiranje
 • roniti 25 metara u daljinu – testiranje

Postupak prijave na tečaj

Nakon što uspješno ispliva zadane norme na testiranju, kandidat je dužan, tjedan dana prije početka tečaja, dostaviti sljedeće dokumente:

 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od liječnika opće prakse
 • potvrdu o uplati od 400,00kn (Hrvatski Crveni križ, Crvenog križa 14-16, 10 000 Zagreb, IBAN HR7323600001101396032, poziv na broj 25)

Trajanje tečaja:

 • 7 dana
 • svaki dan od 08:00 do 18:00 sati (s pauzama)
 • teoretska nastava u predavaonici i praktična nastava na otvorenim vodama ili bazenu

Pristupnica za prijavu na tečaj ospobljavanja spasilaca

Tečaj obnove uvjerenja o osposobljenosti spasilaca

Uvjerenje o osposobljenosti za profesionalni rad u spasilačkoj postaji na  otvorenim vodama izdaje Hrvatski Crveni križ s rokom valjanosti od dvije godine.

Za produljenje valjanosti Uvjerenja o osposobljenosti spasilac mora pristupiti:

 • pripremnoj radionici (sastavnica – prva pomoć)
 • ispitima (sastavnice spašavanje i prva pomoć) Ispit za obnovu

Stjecanje uvjerenja o osposobljenosti traje dva dana. Prvi dan obavezni ste prisustvovati pripremnoj radionici obnove znanja i vještina iz prve pomoći koja je preduvjet pristupa ispitima. Drugi dan polažu se ispiti.

Cijena obnove Uvjerenja o osposobljenosti je 150,00 kn.

Prijavu za obnovu Uvjerenja o osposobljenosti za 2018. spasilac vrši ispunjavanjem pristupnice (u izradi) do slijedećih datuma:

 • 31. ožujka 2018. (proljetni ciklus obnove)
 • 31. listopada 2018. (jesenski ciklus obnove)

Pristupnica za obnovu uvjerenja o osposobljenosti spasilaca

Tečaj za osposobljavanje voditelja spasilačke postaje

Tečaju za osposobljavanje za voditelja spasilačke postaje mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju Uvjerenje o osposobljenosti za spasioca na otvorenim vodama Hrvatskog Crvenog križa
 • imaju 2 godine iskustva rada u spasilačkoj postaji

Tečaj traje četiri dana, a završni ispiti provode se na pokaznoj vježbi/simulaciji na tečajevima za osposobljavanju spasilaca na otvorenim vodama.
Cijena tečaja je 250,00 kn.

Pristupnica za osposobljavanje za voditelja spasilačke postaje