Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Pripreme i odgovor na katastrofe

Djelovanje u katastrofama

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.

Hrvatski Crveni križ je nezaobilazan i važan čimbenik u sustavu djelovanja u katastrofama, jedini koji osim profesionalaca ima i obučene volontere za djelovanje u takvim situacijama.

Uloga Crvenog križa u katastrofama

Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe. Svjedoci smo takvih tragedija zadnjih godina i u Republici Hrvatskoj poplave, požari, migracijska kriza.
Takve tragedije iziskuju potrebu reagiranja ne samo nadležnih javnih institucija (vatrogasci, hitna pomoć, policija, DUZS…) već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga obučenih volontera Crvenog križa koji djeluju u pomoći ugroženom stanovništvu odnosno interventnog tima.

Svaki član tima prolazi obuku iz:

  1. Ekipa za procjenu situacije i koordinaciju
  2. Ekipe prve pomoći
  3. Ekipe Službe traženja
  4. Ekipe podizanje naselja i organizacija smještaja
  5. Ekipe za psihološku pomoć
  6. Ekipe za opskrbu vodom i sanacije
  7. Ekipe za zaštitu života na vodi

Ako želite postati dio Interventnog tima Gradskog društva Crevenog križa Vodice javite se u naše društvo i zatražite pristupnicu.

Pravilnik HCK u kriznim situacijama