Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

TIJELA GDCK VODICE

Rad GDCK Vodice i njegovih tijela je javan.

Javnost rada osigurava se kontinuiranim internim izvješćivanjem članstva (na sjednicama tijela, pisanim izvješćima, neposrednim susretima i drugo), izvješćivanjem šire javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o radu GDCK Vodice ili na drugi prikladan način.

Iznimno sjednice određenih tijela mogu biti zatvorene kad se raspravlja o osobnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu. Isključenje javnosti može također biti u slučaju razmatranja predmeta Službe traženja i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

GDCK Vodice ima ova tijela:

  • skupštinu,
  • predsjednika i potpredsjednike,
  • odbor,
  • nadzorni odbor i
  • ravnatelja

Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje Statutom GDCK Vodice.

 Skupština Gradskog društva Crvenog križa Vodice:

Skupština GDCK Vodice je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji 21 zastupnika i to:

14 zastupnika iz mjesnog društva Crvenog križa Vodice,

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Srima,

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Čista Velika,

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Prvić Šepurine,

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Prvić Luka,

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Gaćeleze,

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Čista Mala,

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Grabovci.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Vodice:

Luka Lipić, predsjednik

Sanja Radin Mačukat, zamjenik predsjednika

Marko Juričev Martinčev,zamjenik predsjednika

Krešimir Bulat, član

Tomislav Pešić, član

Katarina Šprljan Marin, član

Branimir Marić, član

Nadzorni odbor Gradskog društva Crvenog križa Vodice:

Hrvoje Perica, dipl.oec.

Petra Kranjac

Anka Jankov

Ravnatelj:

Marijana Biluš spec. oec

kontakt:  marijana.bilus@gmail.com

Predsjednik:

Luka Lipić dipl.oec

kontakt: luka.lipic@grad-vodice.hr