Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Vodice je udruga koja djeluje na području grada Vodica, u svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Gradsko društvo Crvenog križa Vodice obavlja sljedeće javne ovlasti :

– zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava,
– organizira i vodi službu traženja
– traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
– pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,
– promiče volonterstvo,
– organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
– podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
– podiže i unapređuje ekološku kulturu građana,
– organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde