Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Vodice je udruga koja djeluje na području grada Vodica, u svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Gradsko društvo Crvenog križa Vodice obavlja sljedeće javne ovlasti :

– zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava,
– organizira i vodi službu traženja
– traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
– pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,
– promiče volonterstvo,
– organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
– podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
– podiže i unapređuje ekološku kulturu građana,
– organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde

GDCK Vodice ima ova tijela:

  • skupštinu,
  • predsjednika i potpredsjednike,
  • odbor,
  • nadzorni odbor i
  • ravnatelja

Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje se Statutom GDCK Vodice

Osobe za zastupanje GDCK Vodice su :

  1. Predsjednik : Luka Lipić, lipicluka@yahoo.com
  2. Ravnatelj: Marijana Biluš, marijana.bilus@gmail.com

Skupština GDCK Vodice

Skupština GDCK Vodice (dalje u tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji 21 zastupnika i to:

14 zastupnika iz mjesnog društva Crvenog križa Vodice; Luka Lipić, Marija Birin, Sanja Radin Mačukat, Blanka Valinčić, Ivica Bilan, Branimir Marić, Martina Tabula, Petra Kranjac, Tončika Trubarac, Dinko Križan Vučak, Sami Bach Khojah, Ana Zafron, Nevenka Gnjidić, Katarina Šprljan Marin.

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Srima; Gordana Mijat

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Čista Velika; Tomislav Pešić

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Prvić Šepurine; Benedikt Ante Cukrov

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Prvić Luka; Svjetlana Jurlin Livić

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Gaćeleze; Matea Zekonjić

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Čista Mala; Zoran Remić

1 zastupnik iz mjesnog društva Crvenog križa Grabovci;  Ante Kendeš

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.