Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Poziv na Izborno konstituirajuću sjednicu skupštine Gradskog društva Crvenog križa Vodice

Temeljem članka 27. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Vodice (broj: 3/12/15 od 17. prosinca 2015. godine) sazivam Izborno konstituirajuću sjednicu Skupštine GDCK Vodice koja će se održati u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. g. u  maloj vijećnici Grada Vodica, Ive Čače 8, Vodice,  s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice
 2. Izbor verifikacijske komisije i utvrđivanje kvoruma
 3. Izbor radnog predsjedništva
 4. Izbor radnih tijela skupštine: zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika, članove Kandidacijske i Izborne komisije
 5. Usvajanje poslovnika o radu Izborno konstituirajuće skupštine
 6. Razrješenje članova skupštine prvog saziva 2015-2019
 7. Izbor članova skupštine novog saziva
 8. Odluka o broju članova Odbora GDCK Vodice i izbor članova odbora
 9. Odluka o broju članova Nadzornog odbora GDCK Vodice i izbor članova
 10. Izbor predsjednika GDCK Vodice i dva podpredsjednika
 11. Plan rada GDCK Vodice za 2020. godinu
 12. Financijski plan za 2020.godinu i objašnjenje plana
 13. Razno

 

Mole se članovi  da budu nazočni na sjednici