Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

Održana Izborno konstituirajuća skupština Gradskog društva Crvenog križa Vodice

Jučer je u prostorijama Grada Vodica održana izborno konstituirajuća sjednica Gradskog društva Crvenog križa Vodice.

Za članove skupštine Gradskog društva Crvenog križa Vodice izabrani su: Benedikt Ante Cukrov, Svjetlana Jurlin Livić, Matea Zekonjić, Zoran Remić, Ante Kendeš, Tomislav Pešić, Gordana Mijat, Sami Bach Khojah, Ivica Bilan, Marija Birin, Ana Zafron, Tončika Trubarac, Petra Kranjac, Dinko Križan Vučak, Nena Gnjidić, Luka Lipić, Branimir Marić, Sanja Radin Mačukat, Katarina Šprljan Marin, Martina Tabula i Blanka Valinčić.

Za predsjednika po drugi put je izabran Luka Lipić, dok su za dopredsjednke izabrani Marija Birin i Tomislav Pešić.

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Vodice čine: Luka Lipić, Marija Birun, Ana Zafron, Tomislav Pešić, Sami Bach Khojah, Branimir Marić, Katarina Šprljan Marin.

Nadzorni odbor čine: Petra Kranjac, Martina Tabula i Hrvoje Perica.

Svim novim članovima skupštine želimo dobrodošlicu, starim članovima skupštine zahvaljujemo da dosadašnjem trudu i zalaganju za uspjeh u radu Gradskog društva Crvenog križa Vodice.