Gradsko društvo Crvenog križa Vodice

Obala Ive Juričev Cote, 22211 Vodice
tel. 022 310 325, mob. 099 505 9362

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJANIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJU U PROGRAMU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJANIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJU U PROGRAMU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

PROJEKT „Nove mogućnosti 4!“  S.F.3.4.11.01.0048

Na temelju 4. Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine), te Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt “Nove mogućnosti 4!”, SF.3.4.11.01.0048 (KLASA: 103-05/23-01/01, URBROJ: 344-188/3-24-14 od 26. veljače 2024. godine) koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga (Program Zaželi – prevencija institucionalizacije S.F.3.4.11.01.) te članka 45. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Vodica ( “Službeni glasnik Grada Vodica”, broj 12/22- dalje u tekstu Statut), Gradonačelnik Grada Vodica raspisuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJANIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJU U PROGRAMU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

PROJEKT „Nove mogućnosti 4!“  S.F.3.4.11.01.0048

Sve podatke i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećem linku: https://www.grad-vodice.hr/gradska-uprava/natjecaji-i-pozivi/2024/javni-poziv